Werkplekonderzoek en -advies

Een werkplekonderzoek geeft inzicht in de belastende aspecten die u ervaart tijdens het uitvoeren van uw werkzaamheden. Het doel is om deze aspecten dusdanig aan te passen dat ze geen nadelige invloed meer hebben. Een werkplekonderzoek bestaat uit:

Werkplekanalyse
Wij voeren een gerichte analyse van de arbeidsomstandigheden uit die bestaat uit twee punten:
• Persoonlijke analyse: we brengen uw mogelijkheden en beperkingen in kaart.
• Taakanalyse: we observeren uw werkhouding en inventariseren uw taken, werkzaamheden, duur van de werkzaamheden, frequentie van de werkzaamheden, huidig werkmateriaal en middelen en de omgeving. Daarbij onderzoeken we tevens de fysieke mogelijkheden van de werkomgeving.

Werkplekadvies
Uit de werkplekanalyse volgt een advies voor mogelijke passende voorzieningen/hulpmiddelen of veranderingen van de werkplek. Dit advies past natuurlijk binnen de landelijk gestelde normen en binnen de wensen van u en uw organisatie.

Een aanpassing van uw werkplek of het inzetten van hulpmiddelen kan, als u ziek bent, noodzakelijk zijn om uw werk (weer) uit te voeren. Deze werkplekaanpassingen worden vergoed door het UWV. Zaken die algemeen gebruikelijk zijn of die tot de standaarduitrusting van het bedrijf behoren, worden niet vergoed.

In ons advies geven wij aan welke alternatieven er zijn voor werkplekaanpassingen, op welke wijze de organisatie van het werk ten goede kan komen aan uw belastbaarheid en, tot slot, hoe u en uw werkgever toekomstig verzuim kunnen voorkomen door een gezamenlijke positieve aanpak.

Wilt u meer informatie over het werkplekonderzoek neem dan vrijblijvend contact met ons op. Bel 010-3038778 of mail naar info@ergosentric.nl