Verzuimbegeleiding

Het is voor u als werkgever niet nodig om bij verzuim van een zieke werknemer een contract aan te gaan met een arbodienst. U kunt het verzuimproces door ons laten begeleiden. Ergosentric zorgt ervoor dat gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid de juiste acties worden uitgezet en de juiste interventiepartijen betrokken worden bij het proces.

Voor de verzuimbegeleiding bieden wij twee mogelijkheden:
• Verzuimbegeleiding in het kader van Wet verbetering poortwachter: advies en begeleiding tijdens de looptijd van een (langdurig) verzuimdossier.
• Verzuimadvies: advisering over wat u als werkgever kunt verwachten bij het verzuimproces, samen kijken naar de status van een verzuimdossier en naar welke acties het beste kunnen worden ingezet.