Wet verbetering poortwachter

 

imagesCA08JZPJVerzuimbegeleiding in het kader van Wet verbetering poortwachter

Binnen een verzuimbegeleidingstraject zorgen we ervoor dat de noodzakelijke stappen in het gehele verzuimproces binnen het kader van Wet verbetering poortwachter gezet en vastgelegd worden in het verzuimdossier. Hierbij is het doel om de zieke medewerker op een optimale wijze te re-integreren, het ziekteverzuim terug te dringen en de WIA-instroom te verkleinen. De (financiële) schade blijft hierdoor voor de werkgever en de werknemer beperkt.

Ergosentric zorgt onder andere voor:
• Het inzetten van een ervaren bedrijfsarts.
• Duidelijke vraagstelling met betrekking tot de probleemanalyse (6e week).
• Het aanleggen van het re-integratiedossier (plan van aanpak, bijstellingen, eerstejaarsevaluatie, eindevaluatie).
• Het inzetten van een erkende arbeidsdeskundige.
• De communicatie, zowel schriftelijk als telefonisch, met het UWV (bezwaarzaken/hoorzittingen).
• Het inzetten van interventiepartijen.
• De aanvraag van het deskundigenoordeel werkgever/werknemer.
• Verzorging van de 42e weekaanmelding bij het UWV.
• Mogelijkheden nagaan voor een vervroegde WIA-aanvraag in verband met IVA.
• Verzorging van de WIA-aanvraag.
• Begeleiding bij de WIA-beoordeling.

Wilt u meer informatie over de verzuimbegeleding neem dan vrijblijvend contact met ons op. Bel 010-3038778 of mail naar info@ergosentric.nl