Re-integratie

Als er sprake is van ziekte of dreigende uitval van een werknemer, kunt u ons benaderen voor het inzetten van een snelle interventie. Onze eigen specialisten en ervaren professionals in ons netwerk zetten passende interventies in, zoals energiemanagementtrainingen, cognitieve gedragsverandering bij chronische pijn, ergonomietrainingen en werkplekaanpassingen. De ervaring leert dat het tijdig inzetten van een snelle interventie preventief werkt of re-integratie van de werknemer bevordert. Deze interventies kunnen dus al voordat een werknemer uitvalt ingezet worden, maar passen ook vaak prima binnen een 1e spoortraject.