Re-integratie 3e spoor

AMSTERDAM-RAILS-NSWanneer een werknemer twee jaar ziektewet heeft doorlopen en de re-integratie-inspanningen niet in structurele werkhervatting hebben geresulteerd, dan volgt de WIA-keuring bij het UWV. Als uit deze keuring blijkt dat er sprake is van functioneel benutbare mogelijkheden, dan komt de werknemer in aanmerking voor een WGA-uitkering (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). De toekenning van een WGA-uitkering heeft voor u als voormalig werkgever wel (financiƫle) gevolgen. Als u als werkgever eigenrisicodrager WGA bent, dan blijft u gedurende tien jaar verantwoordelijk voor zowel de re-integratie-inspanningen als voor de uitkering van uw ex-werknemer. In sommige situaties loont het dan ook om re-integratie in te zetten voor een medewerker waar u WGA eigenrisicodrager voor bent.

Wanneer blijkt dat uw ex-werknemer geen benutbare mogelijkheden meer heeft dan kunt u er (financieel) belang bij hebben om middels een re-integratietraject bij het UWV aan te tonen dat uw ex-werknemer recht heeft op een IVA-uitkering (inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten). Wanneer uw ex-werknemer over meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt beschikt wegens (gedeeltelijk) herstel, dan kunt u middels een re-integratietraject aantonen dat een WW-uitkering aan de orde is (werkloosheidswet).

Voor het begeleiden van deze werknemer naar passend werk of voor een verandering van uitkeringssituatie kan een 3e spoortraject ingezet worden. Wij bespreken de mogelijkheden voor een passend traject graag met u.