Re-integratie 2e spoor

spoor 2

Wanneer de werknemer niet meer in staat is om langdurig zijn eigen of een andere functie binnen uw bedrijf uit te voeren, dan moet het 2e spoor ingezet worden. Binnen een 2e spoortraject zal er gezocht worden naar (ander) werk bij een andere werkgever. Hierbij is duurzame re-integratie in een passende functie het uitgangspunt. Om te beoordelen of het 2e spoor gestart moet worden, wordt een arbeidsdeskundige ingeschakeld. Wij hebben binnen ons netwerk onafhankelijke arbeidsdeskundigen die deze beoordeling voor u kunnen verzorgen.

Hieronder vindt u een indicatie van de inhoud van een 2e spoortraject:

  • Een intakegesprek waarbij de wensen en verwachtingen in kaart worden gebracht. Hierbij betrekken we ook het arbeidsdeskundig re-integratieonderzoek. Rollen, taken en verantwoordelijkheden worden besproken en activiteiten en afspraken worden vastgelegd in het trajectplan.
  • Gesprekken waarin we de werknemer ondersteunen bij de verwerking van het verlies van mogelijkheden. Er is aandacht voor de emotie die het verlies van mogelijkheden in eigen kunnen en het verlies van de huidige functie met zich mee kan brengen. Ook is het starten van het 2e spoor vaak een grote stap voor een werknemer.
  • Ergotherapeutische trainingen en behandelingen. Wanneer de werknemer door zijn aandoening tegen uitvoerings- of belastbaarheidsproblemen aanloopt, kunnen ergotherapeutische trainingen of behandelingen helpen om de mogelijkheden van de werknemer te vergroten.
  • Een assessment waarin we na onderzoek een persoonlijk profiel en een beroepsprofiel opstellen: ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?’
  • Een arbeidsmarktonderzoek waarin het verkregen profiel wordt omgezet naar een concreet en realistisch arbeidsmarktperspectief.
  • Een werkervaringsplaats waar de werknemer zijn mogelijkheden in de praktijk verkent. Wij begeleiden de werknemer bij het vinden van een passende plaats.
  • Een sollicitatie- en netwerktraining waarin een werknemer leert zoeken naar (verborgen) vacatures, zijn brief en cv professionaliseert, leert netwerken, presenteren en verkopen en social media effectief leert in te zetten.
  • Arbeidsmarktbemiddeling bestaande uit praktische begeleiding die volledig gericht is op het zoeken naar en vinden van een nieuwe passende baan.
  • Plaatsing en nazorg. Wanneer, als resultaat van dit traject, een mogelijke plaatsing aan de orde is, vindt er arbeidsdeskundig onderzoek plaats of de aangeboden functie passend is.

Onze aanpak kenmerkt zich door een op maat samengesteld traject dat aansluit op de werkwijze, aandoening en mogelijkheden van de werknemer. Voorafgaand aan het 2e spoortraject wordt de inhoud, de werkvorm en de duur van het traject besproken.

Wilt u meer informatie over deze dienst, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij geven u graag een passend advies.