Re-integratie 1e spoor

imagesCADXV7PBAls er sprake is van ziekte of dreigende uitval van een werknemer, kunt u ons benaderen voor het inzetten van een snelle interventie. Onze eigen specialisten en ervaren professionals in ons netwerk zetten passende interventies in, zoals energiemanagementtrainingen, cognitieve gedragsverandering bij chronische pijn, ergonomietrainingen en werkplekaanpassingen. De ervaring leert dat het tijdig inzetten van een snelle interventie preventief werkt of re-integratie van de werknemer bevordert. Deze interventies kunnen dus al voordat een werknemer uitvalt ingezet worden, maar passen ook vaak prima binnen een 1e spoortraject.

Wanneer een werknemer, door een ziekte, trauma of een handicap, geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is verklaard voor het eigen werk, maar nog wel aangepast werk kan doen, wordt er gekeken of er binnen de eigen organisatie passend werk te vinden is in zijn huidige of een andere functie. Dit heet re-integratie 1e spoor. De begeleiding van het 1e spoor is onderdeel van het re-integratiedossier.

Om de mogelijkheden hiervan te onderzoeken zal onder andere gekeken worden naar:
• Het aanpassen van de werkplek met behulp van voorzieningen/hulpmiddelen.
• Het aanpassen van de functie.
• Het aanpassen van de werktijden.
• Het inzetten van interventies zoals een training of behandeling.

Wilt u meer informatie over deze dienst, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij geven u graag een passend advies.