Letselschade

shutterstock_45287164 defAnalyse en advies

Letselschade is de lichamelijke en psychische schade die u op kunt lopen nadat u betrokken bent geweest bij een ongeluk door toedoen van een ander. Denk aan een verkeersongeluk, medische fout of een arbeidsongeval. Ook in het geval van mishandeling kan sprake zijn van letselschade. De gevolgen van letselschade zijn verschillend, bijvoorbeeld botbreuken, whiplash, dwarslaesie, brandwonden, amputaties en hersenletsel. Maar letselschade hoeft niet alleen lichamelijk letsel te zijn. Ook psychisch letsel is een vorm van letselschade. Denk hierbij aan trauma’s, depressies, angst, concentratieproblemen en slecht slapen.

Bij letselschade geeft onze ergotherapeut advies dat de processen en de weg naar herstel aanzienlijk versnelt, doordat deze deskundigheid op het gebied van medische, psychologische en sociaal-maatschappelijke kennis combineert met kennis over het dagelijks handelen. Dit advies komt tot stand na een intakegesprek en een gerichte analyse van de activiteiten thuis en/of op het werk. Hierbij worden de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt in kaart gebracht.

Wanneer de analyse is afgerond wordt er een adviesrapportage opgesteld, waarin de mogelijkheden en de mate van belastbaarheid van de cliënt worden weergegeven. Hierbij betrekken we onze kennis van de wet- en regelgeving zoals WMO, AWBZ, de regeling hulpmiddelen, Wet verbetering poortwachter en de WIA. Wanneer uit de analyse blijkt dat door middel van een behandeling, training en/of hulpmiddel de mogelijkheden van de cliënt vergroot kunnen worden, zal ook hierover een advies worden uitgebracht.

Een letselschadeanalyse kan uitgevoerd worden in opdracht van letselschadeadvocaten, expertisebureau’s of verzekeraars, maar natuurlijk ook door de cliënt zelf. Wanneer het wenselijk is, vindt er een overleg plaats met de verzekering of de vertegenwoordiger van de verzekering waarbij de aansprakelijke partij is verzekerd. Ergosentric kan, met de nadrukkelijke toestemming van de cliënt, in opdracht van beide partijen werken. We bemiddelen in een goede samenwerking met de cliënt en alle betrokken partijen. Dit is van groot belang voor een goed verloop van de advisering en verder in te zetten interventies.

Wilt u meer informatie over deze dienst, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij geven u graag een passend advies.