Ergotherapie

De oorzaak van ziekteverzuim is vrijwel nooit een enkelvoudig, specifiek probleem. Over het algemeen is het een complexe samenhang van gezondheidsklachten, persoonlijk eigenschappen, omstandigheden in en op het werk en aspecten in de privésituatie. Ook re-integratie na het doormaken van een ziekte of een trauma vraagt om specifieke kennis en aandacht.

Binnen de ergotherapie brengen we al deze aspecten in relatie met elkaar, onderzoeken en analyseren we het probleem en proberen samen met u tot een passende behandeling of oplossing te komen.