Ergosentric

‘Standing still is the biggest step forward’

Ons uitgangspunt is dat re-integratie pas kans van slagen heeft als de begeleiding werkelijk aansluit op de vraag, situatie en beleving van de zieke medewerker. Ieder mens is uniek; het traject dat wij leveren dus ook.

Ergosentric

thumbErgosentric begeleidt mensen met een gecompliceerde gezondheidsproblematiek bij arbeidsre-integratie. We coachen hen om tot inzichten te komen, patronen te doorbreken en een verandering te realiseren die leidt naar persoonlijke bloei, waardoor zij de kracht weer in zichzelf vinden. We gaan bij het re-integreren uit van iemands mogelijkheden en sterke kanten.

Ons uitgangspunt is dat re-integratie pas kans van slagen heeft als de begeleiding werkelijk aansluit op de vraag, situatie en beleving van de zieke medewerker. Ieder mens is uniek; het traject dat wij leveren dus ook.

 Ergosentric biedt de volgende re-integratiediensten:
• Ergotherapie en training.
      – Cognitieve gedragstraining voor mensen met chronische pijn- en vermoeidheidsklachten.
      – Energiemanagementtraining na behandeling van onder andere hersenaandoeningen, kanker of diabetes.
      – Individuele behandeling voor burn-out en (werk)stress.
      – Werkplekadvisering.
      – Werkplekadvies en training/voorlichting.
      – Ergonomietraining.
• Verzuimbegeleiding in het kader van de Wet verbetering poortwachter.
• Verzuimadvies.
• Re-integratie: 1e spoor, 2e spoor, 3e spoor en outplacement.
• Letselschade: analyse en advies.
• Loopbaanbegeleiding en personal coaching.
• 2-op-1-coaching.

Wij hebben ruime kennis van de wet- en regelgeving omtrent de Wet verbetering poortwachter, WMO, AWBZ, ZW/ARBO en WIA. Om de kracht van multidisciplinair samenwerken te bevorderen, werken wij nauw samen met arbodiensten, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, juristen en paramedische hulpverleners.

Ergosentric is een sterke re-integratiepartner. We werken met heldere communicatie en korte lijnen tussen werkgever, werknemer, betrokken instanties en specialisten.